آتشی که در همه می‌گرفت

آتشی که در همه می‌گرفت
10 اردیبهشت 1402
20 بازدید

سال‌هايي كه ما وارد دانشگاه شديم و در عين حال قبل از آن در جريان فعاليت‌هاي سياسي بوديم،در همین پیوند از دبيرستان و در جريان فعاليت‌هاي سياسي، بنده با دوستان‌مان در جمع‌ هيئت‌هاي مذهبي و در محافل سياسي، با شهيد شاه‌آبادي آشنا شدم. شهيد شاه‌آبادي انسانی پرشور، باعزم و بااراده و انسانی مصمم و آتشين […]

سال‌هايي كه ما وارد دانشگاه شديم و در عين حال قبل از آن در جريان فعاليت‌هاي سياسي بوديم،در همین پیوند از دبيرستان و در جريان فعاليت‌هاي سياسي، بنده با دوستان‌مان در جمع‌ هيئت‌هاي مذهبي و در محافل سياسي، با شهيد شاه‌آبادي آشنا شدم. شهيد شاه‌آبادي انسانی پرشور، باعزم و بااراده و انسانی مصمم و آتشين بود، به نحوی كه به هر كسي برخورد مي‌كرد، آن روحيۀ عزت نفس و قدرت و روحيه‌اي كه داشتند و با ويژگي‌هاي عرفاني و معنوي كه در او بود و با شدت خشمي كه برآمده از اعتقاد به اسلام و راه امام بود و نسبت به رژيم فاسد و منحط پهلوي ابراز می‌شد، پرشوري و انگيزۀ قوي ايشان موجب می‌شد كه به هنگام تماس با ديگران، در دانشجويان و  آحاد مردم و جوانان يك حالت انقلابي و ستيزه‌جويي با رژيم شاه ايجاد شود. ما در همان ايام جواني با ايشان آشنا شديم و این روحیات جذاب و آتشین ما را با خود همراه کرد.

راوی: داماد شهید- عبدالعلی علی‌عسکری

برچسب‌ها:, ,