حرف زدن با نمایش عروسکی

حرف زدن با نمایش عروسکی
7 اردیبهشت 1402
42 بازدید

نمايش عروسکی یکی از روش‌‌های مناسب برای حرف زدن با عامه‌ مردم است، چرا كه در قالب طنز و حركات بانمک، حرف‌‌هايش را می‌‌زند و بدون اين كه مستقيماً شعار دهد، اثرش در ذهن مخاطب باقی می‌‌ماند. شهيد آيت‌‌الله شاه‌‌آبادی برخلاف آنچه معمولاً از روحانيون آن زمان انتظار می‌‌رود، به تأثيرگذاری فعاليت‌‌های هنری به‌خوبی واقف […]

نمايش عروسکی یکی از روش‌‌های مناسب برای حرف زدن با عامه‌ مردم است، چرا كه در قالب طنز و حركات بانمک، حرف‌‌هايش را می‌‌زند و بدون اين كه مستقيماً شعار دهد، اثرش در ذهن مخاطب باقی می‌‌ماند. شهيد آيت‌‌الله شاه‌‌آبادی برخلاف آنچه معمولاً از روحانيون آن زمان انتظار می‌‌رود، به تأثيرگذاری فعاليت‌‌های هنری به‌خوبی واقف بود. ضمن آن كه حرف زدن در قالب هنر، كمتر از سخنرانی و اقداماتی از اين دست، حساسيت مأموران حكومت پهلوی را برمی‌‌انگيخت.

یکی از اين اقدامات جالب و متفاوت آيت‌‌الله ‌شاه‌‌آبادی، اجرای نمايشی عروسكی بود كه شهريور ۵۵ در مسجد رستم‌‌آباد اختياريه، كه آيت‌الله شاه‌آبادی امامت جماعت آنجا را بر عهده داشت،  به روی صحنه رفت. در اين نمايش، هيئت حاكمه به صورت كدخدای روستايی به تصوير درآمده بود كه با چوب و فلك مردم را می‌‌زدند و مأموران نيز مشغول غارت اموال مردم بودند. علاوه بر اين‌‌ها، در قسمت ديگری از نمايش، برخی از مخالفان حكومت اعدام می‌‌شدند و برخی ديگر را به زندان می‌‌انداختند. جالب اينكه اين نمايش در كنار اين حوادث، ‌تعدادی از مردم را نشان می‌‌داد كه بی‌‌توجه به همه اين‌‌ها، مشغول بازی با توپ بودند.

اين نمايش، كه با حمايت و تشويق شهيد شاه‌‌آبادی به اجرا درآمد، عكس‌العمل تند سازمان امنيت را به دنبال داشت تا جايی كه آيت‌الله  شاه‌‌آبادی، به ساواك احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفتند.

برچسب‌ها:, , ,