بخش دوم: ملبس به لباس مقدس

بخش دوم: ملبس به لباس مقدس
6 اردیبهشت 1402
66 بازدید

۱۸ساله بود كه‌ در حضور والد ارجمندش‌ و به‌ دست‌ يكي‌ از سادات‌ محترم‌، به‌ لباس‌ مقدس‌ روحانيت‌ ملبّس‌ شد. بيش‌ از يك‌ سال‌ از تلبّس‌ او به‌ اين‌ لباس‌ شريف‌ نگذشته‌ بود كه‌ در سوم‌ آذر ۱۳۲۸ (سوم‌ صفر ۱۳۶۹ ق‌) پدر بزرگوارش‌ به‌ عالم‌ بقاء رحلت‌ كرد؛ پدر گران‌‌قدري‌ كه‌ نه‌‌تنها براي‌ او […]

۱۸ساله بود كه‌ در حضور والد ارجمندش‌ و به‌ دست‌ يكي‌ از سادات‌ محترم‌، به‌ لباس‌ مقدس‌ روحانيت‌ ملبّس‌ شد. بيش‌ از يك‌ سال‌ از تلبّس‌ او به‌ اين‌ لباس‌ شريف‌ نگذشته‌ بود كه‌ در سوم‌ آذر ۱۳۲۸ (سوم‌ صفر ۱۳۶۹ ق‌) پدر بزرگوارش‌ به‌ عالم‌ بقاء رحلت‌ كرد؛ پدر گران‌‌قدري‌ كه‌ نه‌‌تنها براي‌ او پدر بود، بلكه‌ معلّم‌، استاد و مراد او بود. وقتي ‌قريب‌ دو سال‌ از وفات‌ پدر گذشت‌، تصميم‌ گرفت‌ جهت‌ ادامۀ‌ تحصيل‌ علوم ‌اسلامي‌ به‌ مهد علم‌ و تقوي‌، قم‌، عزيمت‌ کند.

در سال ‌۱۳۳۱ به‌ منظور گذراندن‌ دورۀ دبيرستان‌، موقتاً به‌ تهران‌ بازگشت‌. به‌ خاطر هوش‌ و استعداد سرشاري‌ كه‌ داشت‌، كل‌ّ دورۀ‌ دبيرستان‌ را در طول‌ ۱۴ ماه ‌اقامت‌ در تـهران‌ با موفّـقـيّـت‌ پشت‌ سر گذارد. در همين‌ دوران‌ بود كه‌ ايران‌ در تب‌ و تاب‌ نهضت‌ آيت‌‌الله كاشاني بود. شيخ‌ شهيد پس‌ از كودتاي‌ نـنـگين‌ ۲۸ مرداد، در شهريور ۱۳۳۲، براي‌ اولين‌‌بار در تـهـران‌ دستگير و زنداني‌ شد. ولي‌ پس‌ از مدت‌ كوتاهي‌ آزاد  شد.

شهيد شاه‌‌آبادي‌ در مهر ۱۳۳۲ دوباره‌ راهي‌ قم‌ شد‌ و تحصيل‌ علوم‌ حوزه‌ را با جدّيت‌ ادامه‌ داد. با ذهن‌ درّاك‌ و ذكاوت‌ سرشار، اين‌ دروس‌ را سريعاً مي‌‌آموخت‌. در سال‌ ۱۳۳۴، يعني‌ در ۲۵سالگي‌، سطوح‌ عالي‌ حوزه‌ را به‌ اتمام ‌رسانيد.‌ در دروس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ آيت‌‌الله‌‌العظمي‌ بروجردي‌ و امام ‌راحل‌ و آيت‌‌الله‌‌العظمي‌ گلپايگاني‌ و آيت‌‌الله‌‌العظمي‌ اراكي‌ و آيت‌‌الله محقـق‌ داماد و نيز درس‌ اسفار علامه‌ طباطبايي‌ آيت‌‌الله محقـق‌ دامادحاضر شد. در ۳۵سالگي‌ به‌ مرتبۀ اجتهاد نائل ‌آمد و پس‌ از آن‌ به‌ تدريس‌ در حوزه‌ پرداخت.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,