پشتیبان مبارزان

پشتیبان مبارزان
17 خرداد 1402
44 بازدید

شهید شاه‌آبادی یک مبارزِ صرف نبود. به همۀ جوانب مبارزه و زندگی یک مبارز توجه می‌کرد. از مواردی که من در خاطرم هست، قبل از انقلاب به واسطه دستگیری خیلی از مبارزان، خانواده‌های این‌ها در تنگناهای معیشیتی قرار می‌گرفتند. در جلساتی که ما هم در آن شرکت می‌کردیم، سعی می‌کردند برای خانواده‌های آن‌ها کمک‌هایی جمع‌آوری […]

شهید شاه‌آبادی یک مبارزِ صرف نبود. به همۀ جوانب مبارزه و زندگی یک مبارز توجه می‌کرد. از مواردی که من در خاطرم هست، قبل از انقلاب به واسطه دستگیری خیلی از مبارزان، خانواده‌های این‌ها در تنگناهای معیشیتی قرار می‌گرفتند. در جلساتی که ما هم در آن شرکت می‌کردیم، سعی می‌کردند برای خانواده‌های آن‌ها کمک‌هایی جمع‌آوری بشود که در مضیقه نباشند.

راوی: کامران کی‌قبادی (شاگرد شهید)

برچسب‌ها:,