شنا در تار

شنا در تار
17 خرداد 1402
30 بازدید

برای شهید شاه‌آبادی ورزش اهمیت بسیار زیادی داشت. ایشان شناگر خیلی ماهری بود. بسیار عالی شنا می‌کرد. ایشان عرض دریاچه تار دماوند را شنا می‌کرد و من که آن موقع شنا بلد نبودم، کنار ساحل می‌دویدم. دریاچه فوق‌العاده آب سردی داشت. به آخر که رسید ایشان خیلی یخ کرده بود. مقدار زیادی ماسه روی ایشان […]

برای شهید شاه‌آبادی ورزش اهمیت بسیار زیادی داشت. ایشان شناگر خیلی ماهری بود. بسیار عالی شنا می‌کرد. ایشان عرض دریاچه تار دماوند را شنا می‌کرد و من که آن موقع شنا بلد نبودم، کنار ساحل می‌دویدم. دریاچه فوق‌العاده آب سردی داشت. به آخر که رسید ایشان خیلی یخ کرده بود. مقدار زیادی ماسه روی ایشان ریختم تا اندکی گرم شد و دوباره مثل یک ماهی از لای ماسه‌ها درآمد و مجدداً طول دیگر دریاچه را شنا کرد. بسیار ورزیده بود. در کل ایشان مشتاق ورزش بود و ورزشکارها را دوست داشت. در اجتماعات ورزشی شرکت می‌کرد و برای بعضی از مراسم‌های ورزشی جوایز را اهدا می‌کرد و برایشان صحبت می‌کرد و راهنمایی می‌کرد و خیلی دوست داشت جوان‌ها را جذب کند.

راوی: کامران کی‌قبادی (شاگرد شهید)

برچسب‌ها:, , ,