شاه‌آبادی برای شاه دعا نمی‌کند

شاه‌آبادی برای شاه دعا نمی‌کند
17 خرداد 1402
50 بازدید

رفتیم دماوند آقای شاه‌آبادی و در محلی پیاده شدیم و دیدیم مرحوم آقای شاه‌آبادی آنجا تشریف دارند. از جریان پرس‌وجو کردیم. گفتند در یکی از سخنرانی‌ها چون نپذیرفته برای شاه دعا کند مورد عتاب و خطاب فرمانده پاسگاه ژاندارمری آنجا قرار گرفته. به همین خاطر ایشان را نگه داشته‌اند و نمی‌گذارند از اینجا خارج بشود. […]

رفتیم دماوند آقای شاه‌آبادی و در محلی پیاده شدیم و دیدیم مرحوم آقای شاه‌آبادی آنجا تشریف دارند. از جریان پرس‌وجو کردیم. گفتند در یکی از سخنرانی‌ها چون نپذیرفته برای شاه دعا کند مورد عتاب و خطاب فرمانده پاسگاه ژاندارمری آنجا قرار گرفته. به همین خاطر ایشان را نگه داشته‌اند و نمی‌گذارند از اینجا خارج بشود. تقریباً می‌شود گفت حالت یک تبعیدی برای ایشان قائل شدند. منتهای مراتب ایشان باز هم مسجد می‌رفت و صحبت می‌کرد و اهمیتی به پاسگاه ژاندارمری نمی‌داد و هرگز هم شاه را دعا نکرد.

راوی: کامران کی‌قبادی (شاگرد شهید)

برچسب‌ها:, , , ,