اولین دستگیری

اولین دستگیری
10 خرداد 1402
125 بازدید

چهارم تیر ماه ۱۳۵۲ به خاطر مي‌آورم در جریان مبازره، سال ۱۳۵۰، شهادت رضا رضايي ضربۀ سنگينی براي شهيد شاه‌آبادي بود. به خاطر ارتباطي كه با آن شهيد داشتند و داستان  فرار اشرف دهقان كه از گروه‌هاي چپ و كمونيست بود و نقشي كه ايشان در فرار اشرف دهقان داشتند. این جریان براي من بارز […]

چهارم تیر ماه ۱۳۵۲

به خاطر مي‌آورم در جریان مبازره، سال ۱۳۵۰، شهادت رضا رضايي ضربۀ سنگينی براي شهيد شاه‌آبادي بود. به خاطر ارتباطي كه با آن شهيد داشتند و داستان  فرار اشرف دهقان كه از گروه‌هاي چپ و كمونيست بود و نقشي كه ايشان در فرار اشرف دهقان داشتند. این جریان براي من بارز و روشن نبود و ایشان هم چيزي را بيان نكردند. خيلي هم اصرار نكرديم. ولي اطلاعيۀ اشرف دهقان در دستشان بود و دادند به يكي از بستگان ما. دو ساعت بعد هم آن آقا دستگير شد و در اولين لحظات هم اقرار كرده بود كه من اين را از شاه‌آبادي گرفته‌ام. داده بودند دست پسر همشيره‌اش، يعني پسرعمۀ من. ايشان هم گفته بودند من از دايي‌ام گرفته‌‌ام. لذا اولين دستگيري شهيد شاه‌آبادي در چهارم تير ماه سال ۱۳۵۲ اتفاق افتاد.

راوی: سعید شاه‌آبادی

برچسب‌ها:, , , ,