ظرف‌ها با من

ظرف‌ها با من
20 اردیبهشت 1402
34 بازدید

خودم به‌کرات در منزل ايشان می‌ديدم که بعد از اينکه غذايی صرف می‌شد و مهمانی بود و ما هم خودمان مهمان بوديم، ايشان اجازه نمی‌دادند حتی ظروف آنجا را در آشپزخانه حاج خانم بشويند. خود ايشان می‌شستند و اين را خودم با چشمان خودم ديدم. اين نبود که کسی برایم نقل قول کرده باشد. خيلی […]

خودم به‌کرات در منزل ايشان می‌ديدم که بعد از اينکه غذايی صرف می‌شد و مهمانی بود و ما هم خودمان مهمان بوديم، ايشان اجازه نمی‌دادند حتی ظروف آنجا را در آشپزخانه حاج خانم بشويند. خود ايشان می‌شستند و اين را خودم با چشمان خودم ديدم. اين نبود که کسی برایم نقل قول کرده باشد. خيلی اهتمام و احترام خاصی به همسرشان حاج خانم داشتند و خيلی مراعات حال ايشان را می‌کردند. ايشان هم يک بيماری داشتند. پادرد عجيبی حاج خانم داشتند. خيلی مراعات می‌کردند.

راوی: امیرحسین واحدی

برچسب‌ها:, , , ,