حلقه اتصال‌ها

حلقه اتصال‌ها
13 اردیبهشت 1402
30 بازدید

شهید شاه‌آبادی کانون اتصال و پیوند بین حوزه و دانشگاه و جوانان انقلابی و مراجع و علمای حوزه بودند؛ یعنی یک حلقه واسطی بودند بین بچه‌های پرشور و انقلابی و مسلمان که می‌خواستند مبارزه کنند و در عین حال مبارزه‌ای اسلامی داشته باشند و مبارزه آن‌ها بر اساس موازین الهی باشد. و از طرفی نهضت […]

شهید شاه‌آبادی کانون اتصال و پیوند بین حوزه و دانشگاه و جوانان انقلابی و مراجع و علمای حوزه بودند؛ یعنی یک حلقه واسطی بودند بین بچه‌های پرشور و انقلابی و مسلمان که می‌خواستند مبارزه کنند و در عین حال مبارزه‌ای اسلامی داشته باشند و مبارزه آن‌ها بر اساس موازین الهی باشد. و از طرفی نهضت نیاز به پشتوانه داشت و همکاری و همراهی علما. و درواقع ایشان این ارتباط را بین حوزه و دانشگاه و جریانات انقلابی همواره بر قرار می‌کردند و شاید مهم‌ترین شاخصه و نقشی که ایشان در انقلاب داشتند می‌توان این نکته را گفت که این ارتباط که یک حلقه واسط درواقع بين حوزه و دانشگاه و جریانات سیاسی و مبارزاتی و بخش بسیار ضروری و لازم بود.

مسئولیت بزرگی را ایشان به عهده داشتند. هر وقت در جریان انقلاب نیازی بود که علما و مراجع اعلام حمایتی بکنند، اولین کسی که پیش‌قدم بود ایشان بودند. بلند می‌شدند به قم می‌رفتند و از آقایان اعلامیه دریافت می‌کردند، از مراجع زمان پشتیبانی دریافت می‌کردند. یا اینکه اگر نیاز بود علمای تهران اطلاعیه‌ای بدهند، نقش بسیار مؤثری در جمع‌آوری امضای آقایان و تهیه اطلاعیه داشتند. در سال‌های آخر انقلاب شاید تنها کسی بودند که زودتر از هر کس رهنمودها و نوارها و اطلاعیه‌های حضرت امام را تهیه می‌کردند و به دست گروه‌های مختلف می‌رساندند. نقش بسیار حساسی داشتند. در جریان انقلاب هم شاید کمتر جریان سیاسی یا تشکلی باشد که وارد میدان مبارزه شده باشد و با ایشان ارتباط نداشته باشد. اکثر با ایشان ارتباط داشتند.

راوی: حسین فدایی (هم‌زندانی شهید)

برچسب‌ها:, , , ,