آرشیو

بالایی پایین‌نشین

بالایی پایین‌نشین

12 اردیبهشت 1402

یک بار رفته بودم هیئت رئیسۀ مجلس خدمت آقای هاشمی که آن زمان رئیس مجلس بودند. زمان برگشت که از پله‌ها پایین می‌آمدم، دیدم شهید شاه‌آبادی وارد ساختمان شد که به پارلمان برود. در این اثنا یکی از نمایندگان با ایشان مشغول صحبت شد. یک فرد ثالثی ایستاده بود و از آن بالا من را […]

یک دست چلوکباب سلطانی

یک دست چلوکباب سلطانی

12 اردیبهشت 1402

یک خاطرۀ بسیار خوبی است که مربوط به بعد از انتخابات دور دوم مجلس بود و درست در جمعة قبل از شهادت ایشان. استحضار دارید که در دور دوم، از سی نفر نماینده انتخابی تهران ۱۴ نفر رأی آوردند و ۱۶ نفر به انتخابات نیم‌دوره رسیدند. پنج‌شنبه انتخابات نیم‌دوره بود و بنده به فرمان حضرت […]

من را می‌کشند

من را می‌کشند

10 اردیبهشت 1402

فکر بلند ایشان همیشه در تحقق حاکمیت قرآن و اسلام بود. چون حقیر از خیلی سال‌ها پیش با ایشان حشر و رفاقت داشتم، ایشان را می‌شناختم که با روح بلند و از خود گذشتگی، در فکر اسلام است. در اکثر شهرها و کشورها، اعم از ایران و خارج از ایران، بستگان و دوستان ایشان، بنده […]


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h200650/domains/shahidshahabadi.ir/public_html/wp-content/themes/dana/inc/template/home/left-main/ads-panel.php on line 5