نمایش طنز عروسکی و انتقادی تیزهوشانه

نمایش طنز عروسکی و انتقادی تیزهوشانه

در مرداد ۱۳۵۵ با طرّاحی و مدیریت ایشان و در نهایت بی‌پروایی، نمایش عروسکی در مسجد اجرا شده که در آن به زیبایی هرچه تمام‌تر و با طنزی هنرمندانه، هیئت حاکمه به باد انتقاد گرفته شده است. به گزارش ساواک در این زمینه توجّه فرمایید:
«روز چهارشنبه ۲۷/۵/۵۵ در مسجد رستم‌آباد پایین که امام جماعت آن مهدی شاه‌آبادی می‌باشد، نمایشنامۀ عروسکی در حضور عدّه‌ای حدود یک‌صد نفر از زن و مرد اجرا شده و در این نمایشنامه به هیئت حاکمه به صورت کدخدا قلمداد شده و با چوب و فلک با مردم رفتار می‌کنند. مأمورین هم می‌روند اموال مردم را غارت می‌کنند و عده‌ای را به زندان می‌فرستند و عده‌ای را هم اعدام می‌کنند. در کنار این جریانات نشان داده می‌شود عده‌ای مشغول توپ‌بازی هستند و به این وسیله مردم را سرگرم می‌کنند.»
انجام چنین کارهایی در سایۀ حکومتی دیکتاتور، فقط از عهدۀ مردان بزرگ برمی‌آید.

نظر خودتان را ارسال کنید