مقاله به واسطه شهید

مقاله به واسطه شهید

نوشتن مقاله‌ای علیه حکومت پهلوی توسط آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی با تشویق شهید آیت‌الله مهدی شاه‌آبادی

هر کدام از ما برادران، یک مایه اصیل مبارزاتی را تا حدودی از پدرمان به ارث برده بودیم. نهایتاً مقتضیات بروز این مایه فرق می‌­کرد. مثلاً خود من حدود ۲۷ سال از عمرم را در فرهنگ این مملکت گذراندم. به همین منوال، برای شهید شاه‌آبادی نیز جنبه‌­های ابزاری از جهاتی در قم بود. مثل اینکه همراه با حضرت امام بود و در درس معظمٌ له حاضر می‌­شد. در نتیجه، آن مایه مبارزاتی در ایشان بیشتر رشد کرد و باور کرد که راه امام، راه درستی است و به دنبال حضرت امام به راه افتاد.

من شخصاً ایران نبودم، ولی علاقه‌­مند به مدرسه فیضیه و تشکیلات و جریانات آنجا بودم. یادم است زمانی که در عراق بودم، مرحوم آیت‌الله خویی خواسته‌­ای راجع به تأیید این جریان داشتند. یک شب اخوی گفتند ایشان یک چنین خواسته‌­ای دارند. من هم سریعاً به منزل آمدم و تا نوشتن مقاله‌­ام راجع به وضعیت ایران را تمام نکردم، نخوابیدم. چندین صفحه راجع به ماجرای زندگی محمدرضاشاه و تشکیلات رژیم، از رضاخان به این طرف تا آن زمان نوشتم و به اخوی دادم. مرحوم خویی فقط یک کلمه تند در آن بود که برداشتند و آن را چاپ کردند. سپس مقاله را به عربی و انگلیسی ترجمه کردم و فرستادم. آن زمان ایام حج بود و متن مقاله را به آقای حاج علی کلباسی دادم که الآن هم تهران است.

 

راوی: برادر شهید- آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی

نظر خودتان را ارسال کنید