سرود تکسوار عشق

سرود تکسوار عشق

تکسواری مهربان و بی‌قرار

نام او مهدی، مرامش مهر یار

 

حامل تاریخ عرفان، عشق و خون

زادۀ استاد و او را همچو یار

 

عاشق قرآن و دین و انقلاب

یار رهبر موسم پیکار و کار

 

شاه‌آبادی سری پر شور داشت

بر خمینی عاشقی پروانه‌وار

 

انفجار نور شد صبحی دمید

از شهیدان شد وطن چون لاله‌زار

 

در ره جانان شقایق‌وار سوخت

در غروب شهر مجنون در بهار

 

خواننده: آقای حبیبی

شاعر: دکتر علی عسکری

نظر خودتان را ارسال کنید