خشم ساواک از تبلیغات کتبی

خشم ساواک از تبلیغات کتبی

خشم ساواک از تبلیغات کتبی

تهیۀ کتب مورد نیاز و بهره‌گیری از کتب و جزوات در راستای فعالیت‌های تبلیغی و مبارزاتی، خشم ساواک را برانگیخته بود. به همین دلیل انواع و اقسام اقدامات نظارتی صورت می‌گرفت تا از رسیدن کتاب‌ها و جزوات به دست شهید شاه‌آبادی جلوگیری شود. جالب اینجاست که با این‌همه نظارت باز هم ایشان با ذکاوت و هوشمندی کتب مورد نیاز را تهیه می‌کرد. اینجا بود که ساواک چارۀ کار را حمله به منزل ایشان و ضبط کتب می‌دید.
در یکی از مکاتبات ساواک کردستان با ادارۀ کل امنیت داخلی ساواک آمده است:
«مورخه ۲۶/۱۰/۳۵ بسته‌هایی توسط منبع ۹۱۱۱ در بانه به دست آمده که پس از بررسی مشخص گردیده کتب و جزوات مزبور به وسیلۀ مؤسسات تبلیغات دینی در قم به آدرس فرزندان شاه‌آبادی ارسال که آنان نیز برای مشارالیه پست نموده‌اند.»

دوران تبعید حتی باعث نشده بود که جلسات و ملاقات‌های ایشان در راستای مبارزات ضد رژیم برگزار نشود و علی‌رغم همه محدودیت‌ها ونظارت‌ها، ایشان یا خود به ملاقات دیگران
می‌رفت یا جلسات و دیدارها را در منزل خود برگزار می‌کرد. این موضوع بارها در گزارش‌های ساواک مورد اشاره قرار گرفته است.

نظر خودتان را ارسال کنید