بازداشت چهارم؛ اوج فشار ساواک

بازداشت چهارم؛ اوج فشار ساواک

بازداشت چهارم؛ اوج فشار ساواک

در خرداد ۵۷ «شهید شاه‌آبادی» برای چهارمین بار بازداشت می‌شود و این بار در کمیته مشترک ضد خرابکاری تحت انواع و اقسام شکنجه‌های ساواک قرار می‌گیرد. پس از گذشت نزدیک به شش ماه، ساواک با امید به نتیجه‌بخش بودن حبس و شکنجه چهارم، ایشان را آزاد می‌کند اما... بهتر است ادامۀ ماجرا را عیناً از قول مأمور ساواک نقل کنیم!
«مقارن ظهر روز ۳/۹/۵۷ نامبرده [مهدی شاه‌آبادی] به منظور برگزاری نماز ظهر به تکیه رستم‌آباد عزیمت و اهالی محل به مناسبت آزادی‌اش از زندان یک رأس گوسفند در سر راهش قربانی نموده و پس از خاتمه نماز قصد تظاهرات داشتند که مأمورین فرمانداری نظامی از اقدام آنها جلوگیری بعمل آورده و شیخ مهدی شاه‌آبادی به کلانتری فرمانیه احضار و توجّهات لازم به وی داده شده است. لکن نامبرده از سپردن هرگونه تعهدی در این زمینه خودداری کرده است... شخص موصوف از روحانیون مخالف منطقه می‌باشد که به همین لحاظ تا کنون چند بار دستگیر و مدتی بازداشت بوده است.»

آری! هنوز زخم‌ها تازه و دردها در جای‌جای بدن باقی است، اما فریاد حق‌طلبی خاموش‌شدنی نیست.

نظر خودتان را ارسال کنید