ایشان صالح‌ترند

ایشان صالح‌ترند

شهید شاه‌آبادی در بیان آیت‌الله موحدی کرمانی

در شورای مركز جامعه‌ روحانيت مبارز تهران، وقتی بررسی می‌شد كه چه كسانی از طرف روحانيت، كانديدای انتخابات مجلس بشوند، در یک مرحله قرار بر اين شد كه ببينيم از ناحیۀ جامعه‌ روحانيت، چند نفر از روحانيون را معرفی كنيم و از اين تعدادِ ۳۰ نفر، چند نفر روحانی باشند و بالاخره تصويب شد كه در ليست جامعه‌ روحانيت، ده يا دوازده نفر كانديدای روحانی باشند و بعد، اين ده نفر يا دوازده نفر انتخاب شدند.

پس از انتخاب اين‌ها مواجه شديم با اين مسئله كه یکی از روحانيون بسيار محترم كه قبلاً تصميم داشتند از شهرستان كانديدا شوند، به دلايلی قرار شده بود در شهرستان كانديدا نشوند و خودشان ترجيح می‌دادند كه از تهران باشند. وقتی اين مسئله پيش آمد، شهيد شاه‌آبادی با اصرار و تأكيد بسيار می‌گفت كه حتماً اين آقا باشد و برای اينكه آن تصميم قبلی نقض نشود من می‌روم كنار و ايشان بايد به جای من باشد و در اين مورد، سخت پافشاری می‌كرد و می‌گفت: «ايشان از من صالح‌تر و لايق‌تر است.» حال جدا از اينكه نهايتاً قرار شد آن یک نفر به تعداد روحانيون اضافه شود، اما شما ملاحظه می‌فرماييد كه مسئلۀ  وكالت و نمايندگی برای او اصل نبود. آنچه مهم بود انجام خدمت بود، حال در هر سنگری كه می‌خواهد باشد و اميدوارم اين حالت در همۀ مسئولان ما باشد.

***

من به‌راستى شهيد شاه‌آبادى را دور از هوى يافتم و اين بُعدِ اخلاص، مسئله بسيار مهمى است؛ اگر نگويم تمام مسئله است. انسانى بود كه دنبال نام نبود، دنبال شهرت نبود، دنبال اينكه ديگران بفهمند كه فلان كار را او انجام داده نبود.

نظر خودتان را ارسال کنید