استقبال تظاهراتی!

استقبال تظاهراتی!

اهالی منطقۀ رستم‌آباد، یک بار پس از آزادی شهید شاه‌آبادی از زندان به خدمت ایشان می‌رسند و کسب اجازه می‌کنند تا در میدان اختیاریه جمع شوند و با کُشتن گوسفند و سلام و صلوات به استقبال ایشان بروند. اما شهید شاه‌آبادی در جواب بیان می‌دارند که من احتیاجی به این چیزها ندارم، اما اگر علیه شاه شعار می‌دهید، این مسئله را می‌پذیرم و می‌پسندم. فردای آن روز مردم در میدان اختیاریه جمع می‌شوند و با برپایی تظاهراتی پُرشور علیه رژیم به استقبال شهید شاهآبادی می‌روند. ایشان به مسجد رستم‌آباد که در محاصرۀ مأموران بود وارد می‌شوند و اقدام به یک سخنرانی تُند و روشنگرانه در حضور گارد جاویدان شاهنشاهی می‌کنند و پس از آن بلافاصله دوباره دستگیر می‌شوند!

 

گوینده: حجت‌الاسلام سعید شاه‌آبادی

نظر خودتان را ارسال کنید