تدریس کتاب تحریرالوسیله المقدمة الاولی۳

تدریس کتاب تحریرالوسیله المقدمة الاولی۳

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. «یجب علی الاحوط علی... تأخیر الصلاة أن اول وقتها مع و جاء زوالها فی الوقت الی بالتیمم و انه یجود فیه... الی مع العلم بأرتفاع عذر فی...»

مسئله این است که ممکن است «زوال الاعذار» اول وقت نتوانند نمازشان را بخوانند. مخصوصاً در خواهرها به خاطر اینکه عذر شرعی در تکلیف نماز پیدا می‌کنند، نباید نماز بخوانند. اما روی حساب و قاعده می‌دانند در اواخر وقت پاک می‌شوند و نمازشان را می‌توانند بخوانند، یا حالا عذرهای دیگری دارند، این‌ها بایستی صبر کنند تا آخر وقت. آخر وقت که توانستند پاک بشوند، وضو بگیرند، غسل بکنند، نمازشان را بخوانند. پس می‌داند که تکلیفش امروز می‌آید و وظیفه‌اش انجام نماز مثلاً ظهر و عصر است، اما حق ندارد که اول وقت نمازش را بخواند. واجب است که نماز را از اول وقت تأخیر بیاندازد. در صورتی که  امید از بین رفتن به اصطلاح عذرش در وقت باشد.

حتی در تیمم هم بعضی‌ها گفتند اگر مثلاً احتمال می‌دهد به اینکه فلان زخمی که به صورت هست مانع وضو گرفتن هست، احتمال می‌دهد که تمام می‌شود و دم غروب می‌تواند وضو بگیرد، باید صبر کند تا دم غروب. اما امام اینجا را نمی‌فرمایند. فقط می‌گویند اگر یقین دارد تا غروب خوب می‌شود، پس اول وقت تیمم نکند و نماز نخواند. صبر کند نزدیک غروب، غروب که زخمش خوب شد و می‌توانست وضو بگیرد و آب برای زخم اشکال نداشت وضویش را بگیرد و مثلاً نمازش را آخر وقت با وضو بخواند، نه اینکه اول وقت با تیمم. اما امام می‌فرماید اگر اطمینان داشتی و یقین داشتی که آخر وقت زخم خوب می‌شود، می‌توانی وضو بگیری و به تیمم نیاز نداری. باید صبر کنی. اما اگر احتمال دهی نمی‌توانی، همان اول وقت وضویت را تبدیل به تیمم بکن و نمازت را بخوان. «یجب علی الاحوت» باز اینجا احتیاط واجب می‌کنند «علی ذو الاعذار» بر صاحبان عذر «تأخیر الصلاة عن اول وقتها» مؤخر انداختن نماز از اول وقتش «مع رجاء زوالها فی الوقت» در صورتی که امید داشته باشد عذرش در وقت از بین می‌رود، می‌داند تا آخر وقت پا ک می‌شود و می‌تواند قبل از اینکه وقت به پایان برسد وضویش را بگیرد و نمازش را بخواند. در این صورت لازم هست که آخر وقت نماز بخواند. واجب هست که نمازش را از اول وقت به آخر وقت بیندازد. «الا فی التیمم» مگر در تیمم، در تیمم واجب نیست نمازش را به آخر وقت بیندازد. همان از اول وقت به ظهر که رسید، اذان ظهر که شد، چون می‌بیند که نمی‌تواند وضو بگیرد، باید تیمم بکند. می‌تواند تیممش را بکند و نمازش را بخواند «فانه یجول فیه البدار» زیرا که در تیمم بدار جایز است. یعنی مبادرت و اقدام به سرعت. مبادرت کردن یعنی به‌زودی و به عجله آوردن. پس در بحث تیمم بدار جایز است و مبادرت و سرعت در عمل

«الا مع العلم به الارتفاع العذر فیه» مگر اینکه علم داشته باشد به اینکه عذر در این وقت قبل از پایان وقت برطرف می‌شود. اگر بداند که عذرش برطرف می‌شود، باید صبر کند و این باز در صورتی است که علم به ارتفاع عذر دارد. دستش شکسته بود و گچ بستند. همین‌طوری گچ بسته است، اما دکتر گفته امروز عصر ساعت شش می‌آیم و گچ دست را باز می‌کنم دیگر عیبی ندارد و تو می‌توانی وضو بگیری. حالا از ساعت شش، نیم ساعت، سه ربع تا غروب وقت داریم، پس من باید صبر کنم دکتربیاید گچ دستمم را باز کند تا من بتوانم راحت وضو بگیرم. پس با علم به اینکه دم غروب وقت هست و من می‌توانم بدون عذر، بدون تیمم با وضو نماز بخوانم و در علمش و اطمینان و اعتقادش اشکال نداره، باید صبر کند تا غروب و الا با احتمال اینکه ممکن است  بشود، ممکن است نشود، می‌تواند نمازش را اول وقت بخواند که البته اینجا را خیلی‌ها احتیاط کردند، اما امام هیچ احتیاط نکرده و می‌گویند هیچ اشکالی ندارد.

یک دور دیگر بخوانم: «یجب علی الاحوط علی ذو الاعذار تأخیرالصلاة عن اول وقتها مع رجاء الزوالها فی الوقت الا فی التیمم، فانه یجود فیه البدار الا مع العلم بالارتفاع عذر فیه کما مرقد فی باب.» همچنان که در باب تیمم گذشت. در آنجاهم فرموده‌اند که در تیمم جایز است به دار، مگر در صورتی که انسان اطلاع داشته باشد که عذر در آخر وقت برطرف می‌شود.

نظر خودتان را ارسال کنید

Akejfquert
سه شنبه, ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
http://dkjshye7s632.com An fascinating discussion is value comment.‎ I believe that you must write more on this topic, it won't be a taboo subject however generally individuals are not enough to talk on such topics.‎ To the next.‎ Cheers
Afueweftossy
دوشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
This condition is fairly limited to the reproductive system and may have several causes including a response to injury or abnormal blood circulation inside testicles.‎ Use these circumspectly however, while they may lower blood glucose levels, which is an undesirable effect in men whose blood sugar levels are properly balanced.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/tarif-cialis-en-france/‎
Afueweftossy
دوشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
The ED resulting from that surgery may be either temporary or permanent.‎ Thus, if your muscles within the penile area are relaxed, more blood will type in the penis and an erection will occur.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-10-prix/‎
Afueweftossy
سه شنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
This condition is quite tied to the reproductive system and might have several causes for example a result of injury or abnormal the circulation of blood within the testicles.‎ Use these circumspectly however, since they may lower blood glucose levels, that is an undesirable effect in men whose glucose levels are properly balanced.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-produit-naturel/‎
Afueweftossy
سه شنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
First things first, you'll want to set a fixed target date because you'll completely quit, including two or three weeks from now.‎ Use these circumspectly however, because they may lower blood sugar, that's an unhealthy effect in males whose blood glucose levels are properly balanced.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/faut-il-une-ordonnance-pour-le-cialis/‎
Afueweftossy
چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
By dealing together, you both can address problems of self-esteem and mutual trust.‎ Once you discover the top natural cures, you'll be able to again have full control of your sexual pleasures.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/ou-acheter-du-cialis-sur-internet-2/
Afueweftossy
چهارشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
First things first, you need to set a set target date for when you'll completely quit, including two or three weeks from now.‎ Use these circumspectly however, because they may lower blood sugar levels, which is an unhealthy effect in males whose blood glucose levels are properly balanced.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/prix-cialis-en-ligne/‎
Afueweftossy
جمعه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
Four to five glasses of this liquid has to be consumed weekly to have the desired result.‎ Thus, if your muscles within the penile area are relaxed, more blood will enter the penis and a bigger harder erection will occur.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/laboratoire-qui-fabrique-le-cialis/‎
Afueweftossy
جمعه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
First things first, you have to set a hard and fast target date when you are going to completely quit, for example several weeks from now.‎ Core maca through the supplier energetix is definitely an herb that tests very well for assorted males.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-tous-les-jours/‎
Afueweftossy
جمعه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
First things first, you'll want to set a set target date because you may completely quit, including two or three weeks from now.‎ However, it is important to obtain the doctor's opinion first before taking these oral medications since these might have bad side effects around the body.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-ligne/‎
Afueweftossy
شنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
Four to five servings of this juice has to be consumed weekly to get the desired result.‎ Use these circumspectly however, while they may lower blood sugar, that's an unsatisfactory effect in men whose blood sugar are properly balanced.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-acheter-en-ligne/‎
Afueweftossy
شنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
By dealing together, you both can address problems of self-esteem and mutual trust.‎ Core maca through the supplier energetix can be an herb that tests very well for several males.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/tadalafil-viagra/‎
Afueweftossy
يکشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
By dealing together, two of you can address problems of self-esteem and mutual trust.‎ However, it is important to get the doctor's opinion first before taking these oral medications since these might have negative side effects on the body.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/dans-quel-pays-le-cialis-est-en-vente-libre/‎
Afueweftossy
يکشنبه, ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
The ED resulting from that surgery can be either temporary or permanent.‎ However, it is important to have the doctor's opinion first before you take these oral medications because they may have bad side effects around the body.‎ https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-tadalafil-en-ligne/‎